แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sorting by : หัวข้อ/เรื่อง เรียงลำดับตาม วันที่เพิ่ม, วันที่แก้ไข ล่าสุด
  หัวข้อ/เรื่อง วันที่
กิจกรรมหน่วยงาน
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2562 7 พ.ค. 62
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง จาก ลูกจ้าง เป็น พศ. 15 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 9 ส.ค. 61
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2561 8 ส.ค. 61
การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ประจำปี 2561 2 พ.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมทำ "แบบสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับกลุ่มบุคลากรอายุงานน้อยกว่า 10 ปี" 23 เม.ย. 61
กิจกรรม "โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง" 16 พ.ย. 60
การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ (หลักสูตรที่ 1) สำหรับหัวหน้าฝ่าย/งาน/สำนักงาน 9 ต.ค. 60
โครงการ SIRIRAJ 3HP (High Performance High Potential High Professional) รุ่นที่ 1 18 ก.ย. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 2 22 ส.ค. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 3 22 ส.ค. 60
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3 20 มิ.ย. 60
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2560 28 เม.ย. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 1 27 เม.ย. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 27 เม.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสารกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 28 มี.ค. 60
การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 13 มี.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร เพื่อขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1 23 ก.พ. 60
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 2 21 ก.พ. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 25 ม.ค. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 10 ม.ค. 60
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการเสวนา "5 กลยุทธ์พิชิตภาษี" 7 ธ.ค. 59
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช รุ่นที่ 9 7 พ.ย. 59
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2560 31 ต.ค. 59
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 1 18 ต.ค. 59
การอบรมหลักสูตร Leadership Styles Coaching and Climate 23 ก.ย. 59
งานมอบรางวัลภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2559 21 มิ.ย. 59
ผลการตัดสินภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี ๒๕๕๙ 13 มิ.ย. 59
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเสนอรายชื่อเป็น "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของมหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 59
ภาพบรรยากาศ การบริการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 9 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในกิจกรรม "เปิดโลกวัฒนธรรมผ่านชัตเตอร์" 25 ก.พ. 59
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 2 ก.พ. 59
พิธีมอบของขวัญปีใหม่ จากใจท่านคณบดี ประจำปี ๒๕๕๙ 28 ธ.ค. 58
กิจกรรม SIRIRAJ HAPPY MONEY 2015 27 พ.ย. 58
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 16 พ.ย. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธี และขั้นตอนในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 16 พ.ย. 58
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1 25 ส.ค. 58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (10 ส.ค. 58) 10 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 16 ก.ค. 58
ร่วมประเมินผลความพึงพอใจงาน "คณบดีพบประชาคมศิริราช" 30 มิ.ย. 58
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Transformative Engagement Workshop รุ่นที่ 1 30 มี.ค. 58
ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายชื่อบุคคลตัวอย่างที่แสดงพฤติกรรมวัฒนธรรมศิริราช 19 มี.ค. 58
ศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (9 มี.ค. 58) 9 มี.ค. 58
สิ่งที่บุคลากรได้รับจากการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ มากที่สุด 3 อันดับแรก 27 ก.พ. 58
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ค. 57
สัมมนาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 18 มิ.ย. 57
แชร์ประสบการณ์การสอนงานพี่เลี้ยง Mentor Clinic 3 ครั้ง (Siriraj Coach Award) 12 มิ.ย. 57
ภาพกิจกรรมวันรับสมัครโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันพิสูจน์ความสามารถของโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันเข้าบ้านโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
สัปดาห์วัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2557 19 มี.ค. 57
ระดมสมอง Model อาจารย์-แพทย์ 27 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครศิริราชท้าลดหุ่นปี 2 15 พ.ย. 56
ขอเชิญร่วมงาน ศิริราช Happy Money 14 พ.ย. 56
การอบรมสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ รุ่นที่ 6 24 ต.ค. 56
ขอเชิญบุคลากร ส่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Story Telling) 17 ต.ค. 56
กิจกรรมงานวันศิริราชอาลัยรัก 4 ต.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 6 ส.ค. 56
การปรับแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2/2556 และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2557 26 ก.ค. 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบบประเมิน/PA) 19 ก.ค. 56
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน รุ่น 1 29 มี.ค. 56
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน รุ่น 2 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 รุ่น 1 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 รุ่น 2 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 2 29 มี.ค. 56
ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีความประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2555 โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร 11 มี.ค. 56
HR พบประชาคมชาวศิริราช 14 ก.พ. 56 1 ก.พ. 56
ประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิริราช 25 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการวัฒนธรรมศิริราช ในสัปดาห์วัฒนธรรมศิริราช 25 ม.ค. 56
ร่วมเสนอชื่อบุคคลตัวอย่างที่แสดงพฤติกรรมวัฒนธรรมศิริราช และสอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา/หน่วยงาน 24 ม.ค. 56
HR พบประชาคมชาวศิริราช 14 ก.ย. 55 (พร้อมเอกสารประกอบ) 11 ก.ย. 55
โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 21 10 ก.ย. 55
โครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 7 ส.ค. 55
Siriraj ท้าลดหุ่น สมัครประกวดประเภททีม 6 ส.ค. 55
พิธีเปิดโครงการ Siriraj ท้าลดหุ่น 6 ส.ค. 55
เทคนิคการเขียนหนังสือโต้ตอบ รุ่นที่ 3 30 ก.ค. 55
รับบัญชีรายชื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผล 2/2555 27 ก.ค. 55
การบรรยาย เรื่อง การวางแผนอัตรากำลัง 29 พ.ค. 55
สาระน่ารู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic) 12 มิ.ย. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 พ.ค. 62
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หลังเกษียณอายุราชการและอายุงาน 4 เม.ย. 62
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet 28 พ.ย. 61
การเปลี่ยนแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559 8 พ.ย. 59
ขั้นตอนการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 14 มิ.ย. 59
ความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานสนับสนุน (เข้าได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น) 25 พ.ค. 59
แนวทางการให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 19 ต.ค. 58
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 20 พ.ค. 57
ขั้นตอนการจัดทำ PA และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 20 มี.ค. 57
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวบุคลากร (Smart Card) 18 มี.ค. 57
ตัวอย่างการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ในกรณีมีการลาครึ่งวัน 23 ม.ค. 57
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 29 พ.ย. 56
โครงการ Talent Management 2556 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย 30 ต.ค. 56
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 18 ต.ค. 56
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 14 ต.ค. 56
ขั้นตอนการบันทึกเวลา 1 ต.ค. 56
ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน 22 พ.ค. 56
การดำเนินการขอสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทนผู้พ้นสภาพ 28 มี.ค. 56
สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม 21 มี.ค.56. 25 มี.ค. 56
เงินเดือน ค่าตอบแทน 21 มี.ค.56 25 มี.ค. 56
แนะนำขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต 21 มี.ค. 56
สวัสดิการประกันสังคม 11 มี.ค. 56
สวัสดิการของ พม. พศ. 19 ก.พ. 56
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 18 ก.พ. 56
เกี่ยวกับเรื่องอัตรากำลัง 18 ก.พ. 56
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน/สายวิชาชีพ 28 ม.ค. 56
การทาบบัตรประจำตัว ID Card 28 ม.ค. 56
การลา 28 ม.ค. 56
เปรียบเทียบ พร. - พศ. 14 พ.ย. 55
การปรับเงินเดือนจาก พร. เป็น พศ. พร้อมแบบการคำนวณ 8 พ.ย. 55
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว 13 ก.ย. 55
คำอธิบายในการกรอกรายละเอียดคำชี้แจงประกอบคำขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น 29 พ.ค. 55
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 29 พ.ค. 55
แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 29 พ.ค. 55
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 29 พ.ค. 55
สวัสดิการการคลอดบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ประจำ) 29 พ.ค. 55
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 29 พ.ค. 55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 29 พ.ค. 55
สิทธิการลาของข้าราชการ 29 พ.ค. 55
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 29 พ.ค. 55
หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) 29 พ.ค. 55
การทำเรื่องปรับวุฒิการศึกษา 29 พ.ค. 55
ตารางเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะฯ 29 พ.ค. 55
คำแนะนำการบรรจุแต่งตั้ง พร้อมแบบฟอร์มและตัวอย่างสัญญาฯ 29 พ.ค. 55
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 29 พ.ค. 55
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล 2 รอบ 29 พ.ค. 55
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 29 พ.ค. 55
เอกสารประกอบการอบรม SAP การบันทึกข้อมูลการลา 28 มี.ค. 55
คู่มือรู้รอบรั้วศิริราช สำหรับหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ 2555 19 มี.ค. 55
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทการจ้าง 5 มี.ค. 55
HR น่ารู้ 26 พ.ค. 54
รวมคำถาม ข้อเสนอแนะ และคำติชม ในงานคณบดีพบบุคลากรสายวิชาการ 28 มี.ค. 54
มีข่าวอยากบอก
การให้กู้เงิน" โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 12 มิ.ย. 62
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ธนาคารไทยพาณิชย์) 12 มิ.ย. 62
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารแห่งประเทศไทย 12 มิ.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ (ธนาคารออมสิน) 15 มี.ค. 62
การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายสมาชิก เพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง 26 พ.ย. 61
การปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2561 26 พ.ย. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน) 14 ก.ย. 61
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 10 ก.ย. 61
แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561 4 ก.ย. 61
ขอแจ้งกำหนดการ "ปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี" เพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรใน website 28 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์) 17 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ช.พ.ค. - ช.พ.ส.) 1 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 5 มิ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักกีฬาทีมชาติไทย กีฬาลอนโบวล์ส ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 18 ต.ค. 60
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดที่พักเฉพาะบุคลากรของคณะฯ 19 ก.ย. 60
รับสมัครพนักงานทั่วไป (หลายอัตรา) สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ตั้งแต่วันที่ 15-29 กันยายน 2560) 15 ก.ย. 60
“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 28 ก.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 22 มิ.ย. 60
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดร้านค้า สำหรับบุคลากร 6 มิ.ย. 60
แจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 18 พ.ย. 59
การปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 29 ส.ค. 59
ขอยืนยันข้อมูลภาระงานของภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับใช้งานในระบบ eDOC พร้อมแบบฟอร์มเพิ่มเติม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลภาระงาน 10 ส.ค. 59
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และ 3 1 ก.ค. 59
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบ 1 พฤศจิกายน 2559 27 มิ.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 30 พ.ค. 59
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ 11 พ.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 21 เม.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 21 เม.ย. 59
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 18 เม.ย. 59
ชี้แจงวิธีคำนวณยอดตกเบิกเพิ่ม 4% 25 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 23 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ 21 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 18 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร 14 มี.ค. 59
ขอแจ้งขั้นตอนการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ 29 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเทคนิคและปฏิบัติการ 16 ก.พ. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 8 ก.พ. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 8 ก.พ. 59
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช 5 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา 1 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 21 ธ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 21 ธ.ค. 58
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการทางวินัย การขาดงาน และการสิ้นสุดจากการลาศึกษา/ฝึกอบรม 15 ธ.ค. 58
เลื่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้างานหอสมุดศิริราช สังกัด งานหอสมุดศิริราช สำนักงานคณบดี 4 พ.ย. 58
ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (STAFF CENTER) ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาขอรับบริการ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นเวลา 08.00 - 12.00 น. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 1 ต.ค. 58
สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 29 ก.ย. 58
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 28 ก.ย. 58
ปรับปรุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (กันยายน 2558) 17 ก.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช 3 ก.ย. 58
กำหนดการปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร ใน Website 17 ส.ค. 58
กำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 17 ส.ค. 58
ปรับปรุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (สิงหาคม 2558) 14 ส.ค. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 1 ประจำปี 2559 23 ก.ค. 58
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน ร่วมเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลชัยนารถนเรนทร ประจำปี 2558 14 ก.ค. 58
แจ้งความคืบหน้า การปรับเงินเดือนของบุคลากร 14 ก.ค. 58
แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร (Code of Conduct) 13 ก.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 29 พ.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 29 พ.ค. 58
ขอเชิญบุุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ปรับพอร์ตหุ้นเสริมทรัพย์รับปีมะแม (รับจำนวนจำกัด 40 คน) 26 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 21 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา 21 พ.ค. 58
แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล 18 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 6 พ.ค. 58
เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1 พ.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ 30 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน 30 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 29 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา 29 เม.ย. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2558 27 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาและบริหารสัญญา ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ ปีงบประมาณ 2558 9 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาและบริหารสัญญา 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 26 มี.ค. 58
ชี้แจงการนำวัฒนธรรมศิริราชมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 24 มี.ค. 58
ไฟล์คำนวณสูตรคะแนนประเมินฯ สายสนับสนุน ด้วยโปรแกรม Excel 5 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 3 ประจำปี 2558 25 ก.พ. 58
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินทักษะ/คุณลักษณะ โดยใช้วัฒนธรรมศิริราช 24 ก.พ. 58
ปรับปรุุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (กุมภาพันธ์ 2558) 23 ก.พ. 58
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี 2557 ผ่านระบบ Online 11 ก.พ. 58
เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 21 ม.ค. 58
แนวทางการยื่นแบบความประสงค์ขอใช้สิทธิบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับ ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ (Undo) 30 ธ.ค. 57
การพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558 24 ธ.ค. 57
การสมัครเข้าร่วมโครงการ Research Reward 1 ธ.ค. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 4 พ.ย. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นของมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 4 พ.ย. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหิดลทยากร 4 พ.ย. 57
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล และ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557 4 พ.ย. 57
ขยายเวลาดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 19 ก.ย. 57
แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 11 ก.ย. 57
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557 4 ก.ย. 57
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (UNDO) 1 ก.ย. 57
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท) 29 ส.ค. 57
ปรับปรุงค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปี 2558 29 ส.ค. 57
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2557 25 ส.ค. 57
แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศขยายเวลาถึง 15 กันยายน 2557) 1 ส.ค. 57
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 3 ประจำปี 2557 2 ก.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) 27 มิ.ย. 57
ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือแสดงเจตนา 16 พ.ค. 57
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย (Altruism) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2557 18 เม.ย. 57
ชี้แจงการได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) ปีงบประมาณ 2557 พร้อมเงินตกเบิก 24 มี.ค. 57
แบบประเมินลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคลากร ในตำแหน่งเลขานุการภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา 17 ม.ค. 57
การปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่ง 2557 25 ธ.ค. 56
การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 25 ธ.ค. 56
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 23 ธ.ค. 56
ขอชี้แจงการพิจารณารายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556 12 ธ.ค. 56
ขยายเวลาการให้บริการห้องทำบัตรประจำตัวพนักงาน (Smart Card) 6 พ.ย. 56
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ประกอบการตัดสินใจ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และ ขอรับบำนาญ) 14 ต.ค. 56
Thank you Party Facilitator 4 ต.ค. 56
HR One Stop Service 9 7705 1 ต.ค. 56
บริเวณติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา 28 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 23 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2556 13 ส.ค. 56
แก้ไขค่าลดหย่อน 2557 5 ส.ค. 56
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล(เงินชดเชย) 15 ก.ค. 56
ขอแจ้งงดรับเอกสารการกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการออมสิน ธนาคารกรุงไทยชั่วคราว 11 ก.ค. 56
โครงการเงินกู้ เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับบุคลากรของรัฐ ตามบันทึกข้อตกลงมหาวิทยาลัยมหิดล 27 พ.ค. 56
ขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือก แม่ดี บุคลากรเด่น ประจำหน่วยงาน 3 พ.ค. 56
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 พ.ค. 56
การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (คลื่นกระทบฝั่ง) 7 ก.พ. 56
ข้อเสนอแนะจาก พนักงาน(วิชาการ) ในหัวข้อ ปรับเงินคลื่นกระทบฝั่ง อันยาวไกล รอ 15 เดือน 5 ก.พ. 56
ศูนย์บริการสุขภาพบุคลากร STAFF CENTER 9 9977 15 ม.ค. 56
ประกาศรับสมัครกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ 2 7 ม.ค. 56
รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2556 2 ม.ค. 56
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีผังงานใหม่ในการให้บริการดังต่อไปนี้ 24 ธ.ค. 55
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 24 ธ.ค. 55
การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งเอกสารค่าตอบแทนค่าผลัด พร้อมตารางประจำปี 2555 24 ธ.ค. 55
ของดให้บริการทำบัตรประจำตัว (Smart Card) 20 ธ.ค. 55
รับฟรี! DVD งานศิริราช Happy Money 22 พ.ย. 55
เสนอผลงานดีเด่น ปี 2556 19 พ.ย. 55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 16 ต.ค. 55
แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 24 ก.ย. 55
แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2555 1 ก.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2555 17 ส.ค. 55
ชี้แจงกรณีการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 28 พ.ค. 55
ชี้แจงรายละเอียดใบแสดงรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 28 พ.ค. 55
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2554 28 เม.ย. 54