แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แสดงความยินดีบุคลากร
ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้
รายละเอียด
ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชิงรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ประจำปี 2562

ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชิงรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ประจำปี 2562+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 37 คน
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายธวัชชัย เกิดน้อย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
2. นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ ฝ่ายการพยาบาล
3. นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
4. นางสาวกฤติมา คลี่ฉายา ฝ่ายการพยาบาล


+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 414 คน
ขอชมเชยบุคลากร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 7.00 น. คุณณิชาภา เชื้อทอง ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ งานเวชระเบียน –พลเมืองดี (ด้านซ้าย) เก็บทองได้ขณะไปวิ่งออกกำลงกายที่บริเวณพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน) และส่งคืนให้แก่คุณอิศรา แย้มงามเหลือ ฝ่ายสารสนเทศ (ด้านขวา) พร้อมทั้งมอบของเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการขอบคุณในความซื่อสัตย์และมีน้ำใจ

+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 189 คน
ขอแสดงความยินดีกับนายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักกีฬาทีมชาติไทย กีฬาลอนโบวล์ส ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกีฬา ลอนโบวล์ส ซึ่งได้รับเหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และยังนำความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัย และคณะอย่างสูง

+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 391 คน
รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559

วันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม จากหน่วยงานภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยในการเข้ารับรางวัลต่างๆ ตลอดปี ทั้งสิ้น 33 ราย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเพื่อยกย่องชมเชย เชิดชู และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 ราย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มรางวัล ดังนี้

1. กลุ่มผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จำนวน 1 ราย
2. กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 21 ราย
3. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ราย
4. กลุ่มผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 5 ราย
5. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 3 ราย และดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559
2. รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559


ภาพบรรยากาศกิจกรรม

1. ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559
2. ผู้ได้รับรางวัล

อ้างอิง : http://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnews_detail.asp?hn_id=2108

+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 288 คน

หน้า 2 3 4 5  [>]  [หน้าสุดท้าย]