แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
  11 ก.ย. 61 8:34 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

10 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเรียนแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้สิทธิประดับเข็มฯ ประจำปี 2561 (Excel) ตามไฟล์เอกสารดาวน์โหลด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณี รายชื่อถูกต้อง ครบถ้วน ภาควิชา/หน่วยงานไม่ต้องแจ้งเรื่อง กลับมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยจะยืนยันข้อมูลตามไฟล์รายชื่อผู้สิทธิประดับเข็มฯ ประจำปี 2561

2. กรณี บุคลากรในภาควิชา/หน่วยงาน มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่มีชื่อ ปฎิบัติ ดังนี้ หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารายชื่อตกหล่น ให้ท่านสร้างเอกสารผ่านระบบ E-Doc ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด

1. หนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเข็มฯ (ไฟล์ Excel)

3. คำชี้แจง การส่งเอกสารให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ไฟล์แนบ      
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่