แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
  9 ส.ค. 61 11:14 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

9 กรกฎาคม 2561 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ทั้งสิ้น 59 ราย จาก 61 รางวัล โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เพื่อให้การยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะ ฯ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในกลุ่มต่างๆ จำนวน 59 ราย จาก 61 รางวัล ดังนี้

1. กลุ่มผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จำนวน 7 ราย 
2. กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 45 ราย  
3. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า  จำนวน 1 ราย  
4. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 7 ราย  
5. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย  

อ้างอิง   https://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnewsdetail.asp?hn_id=2272

ภาพกิจกรรม "พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560” 

 ภาพบรรยากาศภายในงาน
 ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560
 ไฟล์ไวนิลผู้ได้รับรางวัลฯ
 Presentation ผู้ได้รับรางวัล
 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ
 สูจิบัตร


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่