แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กิจกรรม "โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง"
  4 ม.ค. 61 9:40 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์อบรมและพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ขอเชิญผู้เลี้ยงดูเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม "โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง"


     


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่