แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2562
  8 พ.ค. 62 11:34 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

29 เมษายน 2562 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เป็นประธานเปิดงาน “วันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2562” โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

งานวันวัฒนธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อสืบทอด ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้บุคลากรของคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมศิริราช อีกทั้งยังสามารถนำวัฒนธรรมศิริราชเข้าสู่การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม “เสนอชื่อบุคลากรตัวอย่างของหน่วยงาน ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ทั้ง 7 ค่านิยม โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น  จำนวน 474 ท่าน

2. กิจกรรม นิทรรศการ “รณรงค์การประหยัดพลังงาน”

3. กิจกรรม “ศิริราช คณะแพทย์คุณธรรม”

ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รายชื่อผู้ได้รับเข็มวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม "วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2562

 ภาพบรรยากาศวันวัฒนธรรมศิริราช
 Seniority
 Integrity
 Responsibility
 Innovation
 Respect
 Altruism
 Journey to Excellence and Sustainability


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่