แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การเปลี่ยนประเภทการจ้าง จาก ลูกจ้าง เป็น พศ.
  7 มี.ค. 62 11:45 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

การเปลี่ยนประเภทการจ้าง จาก ลูกจ้าง เป็น พศ.

1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562

2. แบบแสดงเจตนา เปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างเงินรายได้ฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. แบบประเมินลูกจ้างเงินรายได้ฯ   เพื่อเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พศ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4. แบบขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

5. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

6. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  (แบบมีผู้ค้ำประกัน)

7. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

8. หนังสือแสดงเจตนา

9. เปรียบเทียบความต่างลูกจ้างประจำเงินรายได้กับพนักงานมหาวิทยาลัย(พศ.)


 


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่