แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่งต่อให้เพื่อน
สาระน่ารู้
  หัวข้อ/เรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทการจ้าง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
การลา - ข้อมูล, รายละเอียด สิทธิการลาของบุคลากรแต่ละประเภทการจ้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขั้นตอนการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล