| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. "Rattana Phadungrakwittaya, Pravit Akarasereenont, Sirikul Chotewuttakorn, Ariyawan Lumlerdkij, Onusa Thamsermsang, Tawee Laohapand.
Quantitative Analysis of Some Phenolic Compounds in Ayurved Siriraj Wattana (AVS073) Using HPTLC .
Siriraj Med J.  2015.  67  72-78.
Department : Pharmacology
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
2. Abed, S., Tubsuwan, A., Chaichompoo, P., Park, I.H., Pailleret, A., Benyoucef, A., Tosca, L., De Dreuzy, E., Paulard, A., Granger-Locatelli, M., Relouzat, F., Prost, S., Tachdjian, G., Fucharoen, S., Daley, G.Q., Payen, E., Chrétien, S., Leboulch, P., Maouche-Chrétien, L. .
Transplantation of Macaca cynomolgus iPS-derived hematopoietic cells in NSG immunodeficient mice .
Haematologica.  2015.  100  (10): e428-e431.
Department : Biochemistry
Journal Name : Haematologica  / IF = 5.814
Source : Scopus
3. Abed, Soumeya; Tubsuwan, Alisa; Chaichompoo, Porntip; Park, In Hyun; Pailleret, Alice; Benyoucef, Aissa; Tosca, Lucie; De Dreuzy, Edouard; Paulard, Anais; Granger-Locatelli, Marine; Relouzat, Francis; Prost, Stephane; Tachdjian, Gerard; Fucharoen, Suthat; Daley, George Q.; Payen, Emmanuel; Chretien, Stany; Leboulch, Philippe; Maouche-Chretien, Leila .
Transplantation of Macaca cynomolgus iPS-derived hematopoietic cells in NSG immunodeficient mice .
HAEMATOLOGICA.  2015.  100  (10): E428-E431.
Department : Biochem
Journal Name : HAEMATOLOGICA  / IF = 5.814
Source : ISI
4. Aggarwal N, Pongpruttipan T, Patel S, Bayerl MG, Alkan S, Nathwani B, Surti U, Kitahara S, Chinthammitr Y, Swerdlow SH.
Expression of S100 Protein in CD4-positive T-cell Lymphomas Is Often Associated With T-cell Prolymphocytic Leukemia.
Am J Surg Pathol.  2015. 
Department : Medicine
Journal Name : Am J Surg Pathol  / IF = 5.145
Source : Pubmed
5. Ahn JY, Boettiger D, Law M, Kumarasamy N, Yunihastuti E, Chaiwarith R, Lee MP, Sim BL, Oka S, Wong W, Kamarulzaman A, Kantipong P, Phanuphak P, Ng OT, Kiertiburanakul S, Zhang F, Pujari S, Ditangco R, Ratanasuwan W, Merati TP, Saphonn V, Sohn AH, et al.
Implementation and Operational Research: Effects of CD4 Monitoring Frequency on Clinical End Points in Clinically Stable HIV-Infected Patients With Viral Suppression.
J Acquir Immune Defic Syndr.  2015.  2015 Jul 1;  (69(3):): e85-e92.
Department : Department of preventive and social medicine
Journal Name : J Acquir Immune Defic Syndr  / IF = 4.556
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th