| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Ahn M.Y., Jiamsakul A., Khusuwan S., Khol V., Pham T.T., Chaiwarith R., Avihingsanon A., Kumarasamy N., Wong W.W., Kiertiburanakul S., Pujari S., Nguyen K.V., Lee M.P., Kamarulzaman A., Zhang F., Ditangco R., Merati T.P., Yunihastuti E., Ng O.T., Sim B.L.H., Tanuma J., Ratanasuwan W., Ross J., Choi J.Y., IeDEA Asia-Pacific .
The influence of age-associated comorbidities on responses to combination antiretroviral therapy in older people living with HIV .
Journal of the International AIDS Society.  2019.  22  (2):
Department : Preventive and social medicine
Journal Name : Journal of the International AIDS Society
Source : Scopus
2. Ajeeshkumar K.K., Vishnu K.V., Navaneethan R., Raj K., Remyakumari K.R., Swaminathan T.R., Suseela M., Asha K.K., Sreekanth G.P. .
Proteoglycans isolated from the bramble shark cartilage show potential anti-osteoarthritic properties .
Inflammopharmacology.  2019. 
Department : Center of Research Excellenc
Journal Name : Inflammopharmacology
Source : Scopus
3. Alvendal C., Kamolvit W., Wagner S., Brauner A., Bohm-Starke N. .
Expression of Psoriasin in Human Papillomavirus-Induced Cervical High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions .
Journal of Lower Genital Tract Disease.  2019.  23  (1): 33-38.
Department : Microbiology
Journal Name : Journal of Lower Genital Tract Disease
Source : Scopus
4. Aniwan, S.; Limsrivilai, J. .
Differences among disease pattern, medication use, surgery and hospitalisation rates in a low prevalence of ulcerative colitis population: A retrospective cohort from Bangkok, Thailand .
JOURNAL OF CROHNS & COLITIS.  2019.  13  S504-S505.
Department : Medicine
Journal Name : JOURNAL OF CROHNS & COLITIS
Source : ISI
5. Anticha Uataya, M.D., Puriwat To-adithep, M.D., Onuma Chaiwat, M.D. .
The Implementation of a Red Blood Cell Transfusion Guideline in Critically Ill Surgical Patients at Siriraj Hospital .
Siriraj Medical Journal.  2019.  71  (1): 66-73.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th