| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Aanpreung P., Atisook K.
Hematemesis in infants unduced by cow milk allergy.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2003.  21  (4): 211-216.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
2. Ansari A.A., Onlamoon N., Bostik P., Mayne A.E., Gargano L., Pattanapanyasat K.
Lessons learnt from studies of the immune characterization of naturally SIV infected sooty mangabeys.
Frontiers in Bioscience.  2003.  8  (SUPPL.):
Journal Name : Frontiers in Bioscience
Source : Scopus
3. Aroonrerk N., Pichyangkul S., Yongvanitchit K., Wisetchang M., Sa-Ard-lam N., Sirisinha S., Mahanonda R.
Generation of gingival T cell lines/clones specific with Porphyromonas gingivalis pulsed dendritic cells from periodontitis patients.
Journal of Periodontal Research.  2003.  38  (3): 262-268.
Journal Name : Journal of Periodontal Research
Source : Scopus
4. Asavamongkolkul A., Pongkunakorn A., Harnroongroj T.
Stability of subchondral bone defect reconstruction at distal femur: Comparison between polymethylmethacrylate alone and Steinmann pin reinforcement of polymethylmethacrylate.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (7): 626-633.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Assantachai P., Chatthanawaree W., Thamlikitkul V., Praditsuwan R., Pisalsarakij D.
Risk factors for falls in the Thai elderly in an urban community.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (2): 124-130.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th