| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 569 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Abdel-Haq N., Chearskul P., Al-Tatari H., Asmar B.
New antiviral agents  .
Indian Journal of Pediatrics.  2006.  73 
Journal Name : Indian Journal of Pediatrics
Source : Scopus
2. Abe K., Li T.-C., Ding X., Win K.M., Shrestha P.K., Quang V.X., Ngoc T.T., Taltavull T.C., Smirnov A.V., Uchaikin V.F., Luengrojanakul P., Gu H., El-Zayadi A.R., Prince A.M., Kikuchi K., Masaki N., Inui A., Sata T., Takeda N.
International collaborative survey on epidemiology of hepatitis E virus in 11 countries.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2006.  37  (1): 90-95.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
3. Akarasereenont P., Tripatara P., Chotewuttakorn S., Palo T., Thaworn A.
The effects of estrone, estradiol and estriol on platelet aggregation induced by adrenaline and adenosine diphosphate.
Platelets.  2006.  17  (7): 441-447.
Journal Name : Platelets
Source : Scopus
4. Akaraviputh T., Boonnuch W., Lohsiriwat V., Methasate A., Chinswangwatanakul V., Lert-akayamanee N., Lohsiriwat D.
Long-term results of large diameter hepaticojejunostomy for treatment of bile duct injuries following cholecystectomy.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2006.  89  (5): 657-662.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Akaraviputh T., Chinswangwatanakul V., Swangsri J., Lohsiriwat V.
Thoracoscopic enucleation of a large esophageal leiomyoma using a three thoracic ports technique.
World Journal of Surgical Oncology.  2006.  4 
Journal Name : World Journal of Surgical Oncology
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th