| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Ahlstrom H., Alvero J., Alvero R., Espos R., Fajutrao L., Herrera J., Kjellman B., Kubista J., Leviste C., Meyer P., Oldaeus G., Siricururat A., Vichyanond P., Wettrell G., Wong E., Laxmyr L., Nyberg L., Olsson H., Weibull E., Rosenborg J.
Pharmacokinetics of bambuterol during oral administration to asthmatic children.
British Journal of Clinical Pharmacology.  1999.  48  (3): 299-308.
Journal Name : British Journal of Clinical Pharmacology
Source : Scopus
2. Akarasereenont P., Chotewuttakorn S., Techatrisak K., Thaworn A.
The induction of cyclooxygenase-2 (COX-2) in cultured endothelial cells treated with serum from preeclampsia is mediated by interleukin-6.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (9): 876-883.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
3. Akarasereenont P., Techatraisak K., Chotewuttakorn S., Thaworn A.
The expression of cyclooxygenase-2 in human umbilical vein endothelial cell culture from preeclampsia.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (2): 167-171.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Akarasereenont P., Techatrisak K., Chotewuttakorn S., Thaworn A.
The induction of cyclooxygenase-2 in IL-1ฮฒ-treated endothelial cells is inhibited by prostaglandin E2 through cAMP.
Mediators of Inflammation.  1999.  8  (6): 287-294.
Journal Name : Mediators of Inflammation
Source : Scopus
5. Akaraviputh T., Watanapa P., Ratanarapee S.
Solitary rectal ulcer syndrome : Two case reports.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (6): 623-627.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th