| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Angsusingha K.A., Watcharasindhu S., Likitmaskul S., Tuchinda C.
Growth hormone therapy update in Thailand.
Hormone Research.  1998.  49  (SUPPL. 1): 15-20.
Journal Name : Hormone Research
Source : Scopus
2. Assantachai P., Watanapa W., Chiempittayanuwat S., Thipanunt P.
Hypertension in the Elderly : A Community Study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1998.  81  (4): 242-248.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
3. Assantachai P., Watanapa W., Chiempittayanuwat S., Thipanunt P.
Hypertension in the elderly: a community study.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  1998.  81  (4): 243-249.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
4. Avirutnan P., Malasit P., Seliger B., Bhakdi S., Husmann M.
Dengue virus infection of human endothelial cells leads to chemokine production, complement activation, and apoptosis.
Journal of Immunology.  1998.  161  (11): 6338-6346.
Journal Name : Journal of Immunology
Source : Scopus
5. Benjapibal M., Kudelka A.P., Vasuratna A., Edwards C.L., Verschraegen C.F., Valero V., Vadhan-Raj S., Kavanagh J.J.
Docetaxel and cyclophosphamide induced remission in platinum and paclitaxel refractory ovarian cancer.
Anti-Cancer Drugs.  1998.  9  (6): 577-579.
Journal Name : Anti-Cancer Drugs
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th