| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. "Arunotai Siriussawakul, M.D.*,**, Aungsumat Wangdee, R.N.**, Anan Chatsiriphatthana, M.D.**, Chulaluk Komoltri, Ph.D. (Biostatistics)***, Sukanya Dejarkom, M.D.**, Sukanya Jirachaipitak, M.D.**, Anchala Jirakulsawat, RN**, Somsak Areewatana, M.D.*" .
Modified Mallampati Test, Neck Circumference and Short Inter-Incisor Gap Are Risk Factors for Troublesome Intubation in Thai Obese Patients.
Siriraj Med J.  2014.  66  (6): 202-209.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
2. "Phongthara Vichitvejpaisal, M.D., Ph.D.*, Thawatchai Akaraviputh, M.D.**, Arpa Chutipongtanate, M.D.*, Benno von Bormann, M.D.*, Nuchanat Sakulpacharoen, B.N., M.Ed.*, Siriporn Kongphlay, B.N.*, Araya Ongiem, B.N.*" .
Effect of Intravenous Fluid Administration on Acid-Base Balance in Patients Undergoing Colonoscopy.
Siriraj Med J.  2014.  66  (5): 139-145.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
3. "Supanan Prasertyothin, M.D.*, Charussri Leeyaphan, M.D.*, Papapit Tuchinda, M.D.*, Pinnita Tanthuvanit, M.D.**, Cheerasook Chongkolwatana, M.D.***, Jane Manonukul, M.D.****" .
Lipoid Proteinosis: Case Report and Review Literature.
Siriraj Med J.  2014.  66  (5): 185-188.
Department : Dermatology
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
4. "Tamnit Ansusinha, M.D.*, Woranuj Tangcharoensathien, M.D.*, Kidsada Choosri, M.D.*, Pacharavadee Towanasutr, M.D.*, Naparat Viravan, M.D.*, Alisa Thammarat, M.D.*, Chulaluk Komoltri, DrPH**" .
Mammography Audit of Screening and Diagnostic Examinations.
Siriraj Med J.  2014.  66  (5): 146-153.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
5. Achariyapota, V; Benjapibal, M; Chuangsuwanich, T .
INFLAMMATORY BREAST CANCER FROM METASTATIC OVARIAN CANCER: A CASE REPORT.
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER.  2014.  24  (9): 72-72.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER  / IF = 1.949
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th