| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Abdel-Haq, N. Al-Tatari, H. Chearskul, P. Salimnia, H. Asmar, B. I. Fairfax, M. R. Amjad, M.
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in hospitalized children: correlation of molecular analysis with clinical presentation and antibiotic susceptibility testing (ABST) results.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.  2009.  28  (5): 547-551.
Department : Pediatrics
Journal Name : European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  / IF = 2.866  / h index = 58
Source : Scopus
2. Aiyasanon N., Premasathian N., Nimmannit A., Jetanavanich P., Sritippayawan S.
Validity and reliability of CHOICE health experience questionnaire: Thai version.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (9): 1159-1166.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.239  / h index = 18
Source : Scopus
3. Akarasereenont P., Chatsiricharoenkul S., Pongnarin P., Sathirakul K., Kongpatanakul S.
Bioequivalence study of 500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (9): 1234-1239.
Department : Pharmacology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.239  / h index = 18
Source : Scopus
4. Akaraviputh T, Manuyakorn A, Lohsiriwat V. .
Diagnosis by endoscopic ultrasound of a large aberrant pancreas mimicking malignant gastrointestinal stromal tumor of the stomach. .
Endoscopy.  2009.  41  (Suppl 2): E63-E64.
Department : Surgery / Pathology
Journal Name : Endoscopy  / IF = 6.091  / h index = 60
Source : Pubmed
5. Akaraviputh T, Trakarnsanga A, Pongprasobchai S, Boonnuch W.
Giant appendiceal mucocele mimicking gastrointestinal stromal tumor of the cecum. .
Endoscopy..  2009.  41  E17-E18.
Department : Surgery / Medicine
Journal Name : Endoscopy.  / IF = 6.091  / h index = 60
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th