| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Aanpreung P., Vajaradul C.
Clinical use of erythromycin in children with gastrointestinal dysmotility.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (7): 1021-1026.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
2. Akarasereenont P., Chotewuttakorn S., Aiamsa-Ard T., Thaworn A.
The activation of platelet aggregation by human cholangiocarcinoma cells is mediated through thrombin receptor.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
3. Akarasereenont P., Chotewuttakorn S., Techatraisak K., Thaworn A.
The effects of COX-metabolites on cyclooxygenase-2 induction in LPS-treated endothelial cells.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Akarasereenont P., Nuamchit T., Thaworn A., Leowattana W., Chotewuttakorn S., Khunawat P.
Serum nitric oxide levels in patients with coronary artery disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Anderson D.F., Prabhasawat P., Alfonso E., Tseng S.C.G.
Amniotic membrane transplantation after the primary surgical management of band keratopathy.
Cornea.  2001.  20  (4): 354-361.
Journal Name : Cornea
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th