| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Assantachai P., Luengrojanakul P., Phimolsarnti R., Charoenlarp K., Ratanarapee S.
Liver abscess in polycystic liver disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 210-216.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
2. Atisook R., Benjapibal M., Sunsaneevithayakul P., Roongpisuthipong A.
Carpal tunnel syndrome during pregnancy: prevalence and blood level of pyridoxine.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (8): 410-414.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
3. Atisook R., Toongsuwan S., Sangvichien S.
Chorangiopagus parasiticus twins: case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (9): 502-504.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Attatippaholkun W.H., Anutarachatchaval M., Manassakorn J., Attatippaholkun M.K.
Prenatal sex determination in Thai pregnant subjects by nested-PCR amplification of fetal Y chromosome-specific sequence.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26 Suppl 1  315-321.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
5. Chandanayingyong D., Udee S., Klaythong R., Sirikong M., Rungroung E., Chantangpol R., Longtha P., Bejrachandra S.
HLA haplotype frequencies in Thais.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  1995.  26 Suppl 1  301-305.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th