| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Aanpreung P., Vajaradul C.
Cyclic vomiting syndrome in Thai children.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
2. Akarasereenont P., Techatraisak K., Thaworn A., Chotewuttakorn S.
The expression of COX-2 in VEGF-treated endothelial cells is mediated through protein tyrosine kinase.
Mediators of Inflammation.  2002.  11  (1): 17-22.
Journal Name : Mediators of Inflammation
Source : Scopus
3. Amornyotin S., Sanansilp V., Amorntien V., Tirawat P.
Effectiveness of lightwand (trachlight) intubation by 1st year anesthesia residents.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Amornyotin S., Santawat U., Rachatamukayanant P., Nilsuwankosit P., Pipatnaraphong H.
Can lidocaine reduce succinylcholine induced post-operative Myalgia?.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Ariyoshi K., Promadej N., Ruxrungtham K., Sutthent R.
Toward improved evaluation of cytotoxic T-lymphocyte (CTL)-inducing HIV vaccines in Thailand.
AIDS Research and Human Retroviruses.  2002.  18  (10): 737-739.
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th