| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Aanpreung P., Atisook K., Suwangool P., Theerabutra C., Vajaradul C.
Helicobacter pylori infection in thai children with recurrent abdominal pain.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
2. Aanpreung P., Suwangool P., Atisook K., Theerabutra C., Vajaradul C.
Helicobacter pylori infection in Thai children with recurrent abdominal pain.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (3): 137-141.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
3. Akarasereenont P., Thiemermann C.
The induction of cyclo-oxygenase-2 in human pulmonary epithelial cell culture (A549) activated by IL-1ฮฒ is inhibited by tyrosine kinase inhibitors.
Biochemical and Biophysical Research Communications.  1996.  220  (1): 181-185.
Journal Name : Biochemical and Biophysical Research Communications
Source : Scopus
4. Areekul S., Paksanond S., Thanomsak W., Vatanavicharn S.
Serum transcobalamin II level in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient subjects with typhoid fever.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1996.  79  (5):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Auewarakul P., Louisirirotchanakul S., Sutthent R., Taechowisan T., Kanoksinsombat C., Wasi C.
Analysis of neutralizing and enhancing antibodies to human immunodeficiency virus type 1 primary isolates in plasma of individuals infected with env genetic subtype B and E viruses in Thailand.
Viral Immunology.  1996.  9  (3): 175-185.
Journal Name : Viral Immunology
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th