| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 654 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Abd Jalil, N; Prateepavanich, P; Mohamad, AH; Chaudakshetrin, P.
Management of "Frozen Shoulder"Made Easy; Critical Evaluation on Myofascial Pain Syndrome and Conventional Orthopedic Approaches.
INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL.  2010.  17  (3): 197-204.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL  / IF = 0.115  / h index = 8
Source : ISI
2. Achariyapota, V. Benjapibal, M. Chaopotong, P.
Prevalence and incidence of anemia in Thai patients with gynecologic cancer.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.  2010.  11  (5): 1229-1233.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  / IF = 1.108  / h index = 20
Source : Pubmed
3. Adams, L. A. Harmsen, S. St Sauver, J. L. Charatcharoenwitthaya, P. Enders, F. B. Therneau, T. Angulo, P.
Nonalcoholic fatty liver disease increases risk of death among patients with diabetes: a community-based cohort study.
American Journal of Gastroenterology.  2010.  105  (7): 1567-1573.
Department : medicine
Journal Name : American Journal of Gastroenterology  / IF = 6.012  / h index = 141
Source : Pubmed
4. Akaraviputh T., Arunakul S., Lohsiriwat V., Iramaneerat C., Trakarnsanga A.
Surgery for gastrointestinal malignant melanoma: Experience from surgical training center.
World Journal of Gastroenterology.  2010.  16  (6): 745-748.
Department : Surgery
Journal Name : World Journal of Gastroenterology  / IF = 2.081  / h index = 48
Source : Scopus
5. Akaraviputh, T. Trakarnsanga, A. Suksamanapun, N.
Robot-assisted complete excision of choledochal cyst type I, hepaticojejunostomy and extracorporeal Roux-en-y anastomosis: a case report and review literature.
World Journal of Surgical Oncology.  2010.  8  87.
Department : Surgery
Journal Name : World Journal of Surgical Oncology  / h index = 16
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th