| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 518 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Aggarwal, S. Jinda, W. Limwongse, C. Atchaneeyasakul, L. O. Phadke, S. R.
Run-on mutation in the PAX6 gene and chorioretinal degeneration in autosomal dominant aniridia.
Molecular Vision.  2011.  17  1305-1309.
Department : Office for Research and Development / Ophthalmology
Journal Name : Molecular Vision  / IF = 2.511  / h index = 49
Source : Pubmed
2. Ahmed A., Thaipadungpanit J., Boonsilp S., Wuthiekanun V., Nalam K., Spratt B.G., Aanensen D.M., Smythe L.D., Ahmed N., Feil E.J., Hartskeerl R.A., Peacock S.J.
Comparison of two multilocus sequence based genotyping schemes for Leptospira species.
PLoS Neglected Tropical Diseases.  2011.  5  (11): e1374-e1374.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : PLoS Neglected Tropical Diseases  / IF = 4.752  / h index = 25
Source : Scopus
3. Akarasereenont, P; Tripatara, P; Onlamul, W; Booranasubkajorn, S; Huabprasert, S; Lumlerdkij, N; Laohapand, T.
TOXICITY STUDY OF ORAL AND INTRAVENOUS ARISTOLOCHIC ACID IN WISTAR RATS.
INFLAMMATION RESEARCH.  2011.  60  (1): 147-148 .
Department : Pharmacology / Pathology
Journal Name : INFLAMMATION RESEARCH  / IF = 2.004  / h index = 55
Source : ISI
4. Akrawinthawong, K. Chaowalit, N. Chatuparisuth, T. Siritanaratkul, N.
Effectiveness of deferiprone in transfusion-independent beta-thalassemia/HbE patients.
Hematology.  2011.  16  (2): 113-122.
Department : medicine
Journal Name : Hematology  / IF = 1.333  / h index = 23
Source : Pubmed
5. Al-Dabbagh, M. Lapphra, K. McGloin, R. Inrig, K. Schaaf, H. S. Marais, B. J. Sauve, L. Kitai, I. Kollmann, T. R.
Drug-resistant Tuberculosis: Pediatric Guidelines.
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL.  2011. 
Department : Pediatrics
Journal Name : PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL  / IF = 2.854  / h index = 91
Source : Pubmed
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th