| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 532 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Yumino D (Yumino, Dal)1, Wang HQ (Wang, Hanqiao)1, Floras JS (Floras, John S.)2, Newton GE (Newton, Gary E.)2, Mak S (Mak, Susanna)2, Ruttanaumpawan P (Ruttanaumpawan, Pimon)1, Parker JD (Parker, John D.)2, Bradley TD (Bradley, T. D.)1 .
Association between Periodic Limb Movements in Sleep and Increased Mortality Risk in Patients with Heart Failure .
CIRCULATION.  2008.  118  (18): S796-S796.
Journal Name : CIRCULATION
Source : ISI
2. Abdel-Haq N., Al-Tatari H., Chearskul P., Salimnia H., Asmar B.I., Fairfax M.R., Amjad M.
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in hospitalized children: correlation of molecular analysis with clinical presentation and antibiotic susceptibility testing (ABST) results .
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.  2008.  1-5.
Journal Name : European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Source : Scopus
3. Achariyapota V., Titapant V.
Relieving perineal pain after perineorrhaphy by diclofenac rectal suppositories: A randomized double-blinded placebo controlled trial.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (6): 799-804.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Achidi E.A., Agbenyega T., Allen S., Amodu O., Bojang K., Conway D., Corran P., Deloukas P., Djimde A., Dolo A., Doumbo O., Drakeley C., Duffy P., Dunstan S., Evans J., Farrar J., Fernando D., Hien T.T., Horstmann R., Ibrahim M., Karunaweera N., Kokwaro G., Koram K., Kwiatkowski D., Lemnge M., Makani J., Marsh K., Michon P., Modiano D., Molyneux M.E., Mueller I., Mutabingwa T., Parker M., Peshu N., Plowe C., Puijalon O., Ragoussis J., .
A global network for investigating the genomic epidemiology of malaria.
Nature.  2008.  456  (7223): 732-737.
Journal Name : Nature
Source : Scopus
5. Akaraviputh T., Lohsiriwat V., Swangsri J., Methasate A., Leelakusolvong S., Lertakayamanee N.
The learning curve for safety and success of precut sphincterotomy for therapeutic ERCP: A single endoscopist's experience.
Endoscopy.  2008.  40  (6): 513-516.
Journal Name : Endoscopy
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th