| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 924 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Ahmadi A., Bazargan-Hejazi S., Heidari Zadie Z., Euasobhon P., Ketumarn P., Karbasfrushan A., Amini-Saman J., Mohammadi R. .
Pain management in trauma: A review study .
Journal of Injury and Violence Research.  2016.  8  (2): 89-98.
Department : Anesthesiology
Journal Name : Journal of Injury and Violence Research  / IF = 1.160
Source : Scopus
2. Akarasereenont P, Pratumvinit B, Sirivatanauksorn V, Avirutnan P, Kongmanas K, Masaratana Pc, Tovikkai Ce, Kongmanas Kd, Tit-oon P , Roytrakul S, Srisawat C, Sirivatanauksorn Y, .
Siriraj Metabolomics and Phenomics Center.
Siriraj Med J.  2016.  68  (2): 125-126.
Department : Pharmacology / Thai Traditional Medicine / Clinical Pathology / Biochemistry /Dengue Hemorrhagic Fever Research / Research and Development,/ Surgery/ Siriraj Metabolomicsand Phenomics Center,
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
3. Akaraviputh T., Angkurawaranon C., Phanchaipetch T., Lohsiriwat V., Nimmanwudipong T., Chinswangwatanakul V., Metasate A., Trakarnsanga A., Swangsri J., Taweerutchana V. .
Platysma myocutaneous flap interposition in surgical management of large acquired post-traumatic tracheoesophageal fistula: A case report .
International Journal of Surgery Case Reports.  2016.  5  (5): 282-286.
Department : Surgery
Journal Name : International Journal of Surgery Case Reports  / IF = 0.568
Source : Scopus
4. Alisanant C., Neungton P., Iemsawatdikul K. .
Reference values of different height of diaphragms in chest radiographs of newborns .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2016.  99  (10): 1142-1146.
Department : Radiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.461
Source : Scopus
5. Aliyu L.D., Kurjak A., Wataganara T., De Sá R.A.M., Pooh R., Sen C., Ebrashy A., Adra A., Stanojevic M. .
Ultrasound in Africa: What can really be done? .
Journal of Perinatal Medicine.  2016.  44  (2): 119-123.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Perinatal Medicine  / IF = 1.798
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th