| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 890 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Robak T, Jin J, Pylypenko H, Verhoef G, Siritanaratkul N, Drach J, Raderer M, Mayer J, Pereira J, Tumyan G, Okamoto R, Nakahara S, Hu P, Appiani C, Nemat S, Cavalli F; LYM-3002 investigators. .
Frontline bortezomib, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, and prednisone (VR-CAP) versus rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) in transplantation-ineligible patients with newly diagnosed mantle cell lymphoma: final overall survival results of a randomised, open-label, phase 3 study .
The Lancet Oncology.  2018.  19  (11): 1449-1458.
Department : Medicine
Journal Name : The Lancet Oncology  / IF = 36.421
Source : Scopus
2. Abbink P., Larocca R.A., Dejnirattisai W., Peterson R., Nkolola J.P., Borducchi E.N., Supasa P., Mongkolsapaya J., Screaton G.R., Barouch D.H. .
Therapeutic and protective efficacy of a dengue antibody against Zika infection in rhesus monkeys .
Nature Medicine.  2018.  24  (6): 721-723.
Department : Research and Development
Journal Name : Nature Medicine
Source : Scopus
3. Achiraya Teyateeti, M.D., Pawana Pusuwan, M.D., Ajalaya Teyateeti, M.D. .
Impact of 18F-FDG PET/CT Scan on Management of Non-small Cell Lung Cancer Patients in Contexts of University-Based Hospital in Thailand .
Siriraj Medical Journal.  2018.  70  (2): 169-174.
Department : Radiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
4. Achiraya Teyateeti, Titiporn Jiranantanakorn, Ajalaya Teyateeti, Pawana Pusuwan .
Numb Chin Syndrome: An Uncommon Presentation of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Diagnosed by 18F-FDG PET/CT Scan .
siriraj medical journal.  2018.  70  (1): 77-80.
Department : Radiology
Journal Name : siriraj medical journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
5. Ahonen, Anitta; Berry, Andrea; Chatterjee, Archana; Clifford, Robert; Diaz Perez, Clemente; Diez-Domingo, Javier; Haney, Byron; Harrison, Christopher J.; Kerdpanich, Angkool Phirangkul; Lee, Jimmy K. F.; Leonardi, Michael; Martinon-Torres, Federico; Miranda, Mariano; Perez Porcuna, Xavier Maria; Phongsamart, Wanatpreeya; Huda, Sharifah Engku Alwi; Toh, Teck-Hock; Twiggs, Jerry; Arminana, Ulied Angels; Varman, Meera; Zissman, Edward; Caplanusi, Adrian; Carryn, Stephane; Henry, Ouzama; Povey, Michael .
Immunogenicity and safety of measles-mumps-rubella vaccine at two different potency levels administered to healthy children aged 12-15 months: A phase III, randomized, non-inferiority trial The MMR-161 Study Group .
VACCINE.  2018.  36  (38): 5781-5788.
Department : Pediatrics
Journal Name : VACCINE  / IF = 3.285
Source : ISI
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th