| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. Abdel-Haq N.M., Chearskul P., Salimnia H., Asmar B.I.
Clostridial liver abscess following blunt abdominal trauma: case report and review of the literature.
Scandinavian Journal of Infectious Diseases.  2007.  39  (8): 734-737.
Journal Name : Scandinavian Journal of Infectious Diseases
Source : Scopus
2. Akarasereenont P., Aiamsa-ard T., Chinswangwatanakul V., Techatraisak K., Chotewuttakorn S., Thaworn A.
The effect of serum from cholangiocarcinoma patients on HUVEC functions.
Inflammation Research.  2007.  56  (Suppl. 3): S460-S460.
Journal Name : Inflammation Research
Source : ISI
3. Akavipat P., Ittichaikulthol W., Tuchinda L., Sothikarnmanee T., Klanarong S., Pranootnarabhal T.
The Thai anesthesia incidents (THAI study) of anesthetic risk factors related to perioperative death and perioperative cardiovascular complications in intracranial surgery.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (8): 1565-1572.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
4. Amornyotin S., Chalayonnavin W., Kongphlay S.
Recovery pattern and home-readiness after ambulatory gastrointestinal endoscopy  .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (11):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
5. Amornyotin S., Lertakayamanee N., Wongyingsinn M., Pimukmanuskit P., Chalayonnavin V.
The effectiveness of intravenous sedation in diagnostic upper gastrointestinal endoscopy.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (2): 301-306.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th