รางวัลและผลงาน


ศิริราช เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค

อ่านต่อ

ศิริราช รับรางวัล Winner กลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Hospital

อ่านต่อ

ศิริราช รับรางวัล Healthy Organization Award ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลสถาบันการอุดมศึกษาดีเด่นที่มีจำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุด สายวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

ศิริราชรับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Consolation Award

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ

อ่านต่อ

รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด ครึ่งปีแรกของปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ The Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 19

อ่านต่อ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards 2023) "ระดับดีเด่น"

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านกลิ่นรส พร้อมนำเสนอนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบการรับกลิ่น (Olfactory Test Kit )

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล Winner “ Best Brand Performance on Social Media” สาขา Hospital

อ่านต่อ

“ศิริราช คว้า 4 รางวัล Healthy Organization Award 2022”

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award ในโครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

Bangkok Life Smart Hospital Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ

โรงพยาบาลศิริราช รับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond

อ่านต่อ