ศิริราช รับรางวัล Winner กลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Hospital

        วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล Winner ของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Hospital (แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน) ในงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียล ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์, ไอคอนสยาม ชั้น 7