มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 และการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารและข้อควรรู้ในการเบิกสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
ขอแนะนำช่องทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ E-Mail ของบุคลากรผ่าน Si-eHR Portal ด้วย SivWORK Browser Version
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ , ลูกจ้างประจำ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ธนาคารออมสิน) วันนี้ – 30 ธันวาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Life Ready และ Life Super Save 14/5 (ธนาคารอาคารกรุงไทย)
สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรศิริราช ส่วนลดผลิตภัณฑ์ Apple จากร้าน U-Store เดือนมกราคม
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award ในโครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

Bangkok Life Smart Hospital Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ