มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2567 และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 และการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารและข้อควรรู้ในการเบิกสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
กรณีลืมรหัสผ่าน MU Free Internet
แสนสิริมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (SCB)
สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ สิงหาคม-กันยายน 2566 (ธนาคารไทยพาณิชย์)
สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ พญ.นภสิริ พุทธันบุตร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบัณฑิตคณะเเพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

อ่านต่อ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ได้รับ"รางวัลบุคคลคุณภาพ" คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

อ่านต่อ