รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ทีมโรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center) นำโดย รศ.นพ.ยงชัย  นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช  ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr Chan Wai Zhong บริษัท RMA Automotive  จำกัด เเละบุคลากรศิริราช ที่ผลงานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ หรือ Siriraj  Mobile Stroke Unit จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "World Champion Innovation" หรือรางวัลนวัตกรรมชนะเลิศระดับโลก และรางวัล "Gold Medal Award" รางวัลเหรียญทองด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติ หรือ Worldlnvent 22+23 Singapore International Invention Show (WoSG) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ณ D’ Marquee, Downtown East ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
        WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show (WoSG) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย Innovation Design & Entrepreneurship Association (IDEA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยตัวแทนประเทศไทยได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม ซึ่ง WoSGเป็นเวทีที่ได้รับการตอบรับจากนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน และนักวิชาการจากนานาประเทศ โดยการจัดงานในปีนี้มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า 300 ผลงาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ จากประเทศต่างๆมากกว่า 20 ประเทศ  อาทิ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรโมรอคโค สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย