รางวัลและผลงาน


รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช คว้ารางวัลระดับโลก

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบที่มีจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด MU SDGs Award 2023 และ รางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุด ครึ่งปีแรกของปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ The Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 19

อ่านต่อ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards 2023) "ระดับดีเด่น"

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านกลิ่นรส พร้อมนำเสนอนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบการรับกลิ่น (Olfactory Test Kit )

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล สุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best HR Tech and Analytics”

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล Winner “ Best Brand Performance on Social Media” สาขา Hospital

อ่านต่อ

“ศิริราช คว้า 4 รางวัล Healthy Organization Award 2022”

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award ในโครงการ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายด้วย Si-eHR Portal

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

Bangkok Life Smart Hospital Awards 2022 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ

โรงพยาบาลศิริราช รับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond

อ่านต่อ

ศิริราชผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในประเทศไทย”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

อ่านต่อ

3 FINALISTS "Best Brand Performance on Social Media" (Hospital)

อ่านต่อ