มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 13)
สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexben) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2564
ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเบิกจ่ายค่าจัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
ประกาศรายชื่อบุคลากร (เฉพาะข้าราชการ) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และระดับดีมาก ประจำปี 2563
ธนาคารออมสินเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สินเชื่อเคหะ
ส่วนลดบ้านและทาวน์โฮม Property Perfect
ส่วนลดคอนโด (ดีคอนโด ธาร)
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยแบบพิเศษ

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในประเทศไทย”

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่ รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ