มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 8)
ขอแนะนำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน SivWORK (Portal Si-eHR)
แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
ประกาศรายชื่อบุคลากร (เฉพาะข้าราชการ) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และระดับดีมาก ประจำปี 2563
ธนาคารออมสินเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สินเชื่อเคหะ
ส่วนลดบ้านและทาวน์โฮม Property Perfect
ส่วนลดคอนโด (ดีคอนโด ธาร)
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพยแบบพิเศษ

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในประเทศไทย”

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หน่วยงานด้านบริการ 7 หน่วยงานจาก SGS

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีเเด่ รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ