มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิก Free Internet
วีดิทัศน์บันทึกประชุมชี้แจงโครงการจัดทำสมรรถนะตามสายอาชีพ ตำแหน่งมุ่งเป้า ปี 2565 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
ขอแนะนำช่องทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและ E-Mail ของบุคลากรผ่าน Si-eHR Portal ด้วย SivWORK Browser Version
ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชย กรณีครบสัญญาจ้าง พศ. พม. และ พม.เปลี่ยนประเภทการจ้าง
“ชีวาทัย ปิ่นเกล้า” คอนโดใหม่พร้อมอยู่ ! มอบสิทธิพิเศษแก่บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุนการศึกษาบุตร/ทุนช่วยเหลือกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อบุคลากร (เฉพาะข้าราชการ) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และระดับดีมาก ประจำปี 2565
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565"
สาระน่ารู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - สาระน่ารู้)
กิจกรรมหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - กิจกรรมหน่วยงาน)
CoP โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศิริราช รับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond

อ่านต่อ

ศิริราชผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” โดย WAO

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ศิริราชมอบเข็มอันทรงเกียรติเนื่องในงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563-2565

อ่านต่อ

ศิริราชมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปี ในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 - 2564

อ่านต่อ