มีข่าวอยากบอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บุคลากร - มีข่าวอยากบอก)
เปิดระบบ แสดงความประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexben) ปี 2565
ขอเชิญบุคลากรคณะ ฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวอย่างการกรอกเอกสารบำนาญและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณีเปลี่ยนสถานภาพ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั้นสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ (ธนาคารออมสิน)
สินเชื่อสวัสดิการเพื่อบุคลากร (ธนาคารไทยพาณิชย์)
โครงการ My Hero: บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
ประกาศรายชื่อบุคลากร (เฉพาะข้าราชการ) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และระดับดีมาก ประจำปี 2563
ธนาคารออมสินเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สินเชื่อเคหะ

รางวัลและผลงาน

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศิริราชคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในประเทศไทย”

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

อ่านต่อ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี ได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ