รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หน่วยงานด้านบริการ 7 หน่วยงานจาก SGS

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดี กับฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

อ่านต่อ

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน รับโล่รางวัล EC/IRB Best Award 2017

อ่านต่อ

ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านต่อ

Siriraj Fitness Center ได้รับมาตรฐานด้านสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย

อ่านต่อ

รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รางวัล good practice การเงินและงบประมาณ

อ่านต่อ

ครั้งแรกของโลกกับรางวัล SITA

อ่านต่อ