แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sorting by : หัวข้อ/เรื่อง เรียงลำดับตาม วันที่เพิ่ม, วันที่แก้ไข ล่าสุด
  หัวข้อ/เรื่อง วันที่
มีข่าวอยากบอก
การให้กู้เงิน" โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 12 มิ.ย. 62
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเพื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ธนาคารไทยพาณิชย์) 12 มิ.ย. 62
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารแห่งประเทศไทย 12 มิ.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ (ธนาคารออมสิน) 15 มี.ค. 62
การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายสมาชิก เพื่อทดแทนกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง 26 พ.ย. 61
การปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2561 26 พ.ย. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน) 14 ก.ย. 61
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 10 ก.ย. 61
แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561 4 ก.ย. 61
ขอแจ้งกำหนดการ "ปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี" เพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของบุคลากรใน website 28 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์) 17 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ช.พ.ค. - ช.พ.ส.) 1 ส.ค. 61
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เงินกู้สถาบันการเงิน (ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 5 มิ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนายสนธิ มานะกิจไพบูลย์ นักกีฬาทีมชาติไทย กีฬาลอนโบวล์ส ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 18 ต.ค. 60
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดที่พักเฉพาะบุคลากรของคณะฯ 19 ก.ย. 60
รับสมัครพนักงานทั่วไป (หลายอัตรา) สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ตั้งแต่วันที่ 15-29 กันยายน 2560) 15 ก.ย. 60
“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 28 ก.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 22 มิ.ย. 60
สิทธิพิเศษ!!! ส่วนลดร้านค้า สำหรับบุคลากร 6 มิ.ย. 60
แจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 18 พ.ย. 59
การปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร 14 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 29 ส.ค. 59
ขอยืนยันข้อมูลภาระงานของภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับใช้งานในระบบ eDOC พร้อมแบบฟอร์มเพิ่มเติม แก้ไข และยกเลิกข้อมูลภาระงาน 10 ส.ค. 59
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และ 3 1 ก.ค. 59
การเปลี่ยนสถานภาพ รอบ 1 พฤศจิกายน 2559 27 มิ.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 30 พ.ค. 59
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ 11 พ.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 21 เม.ย. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 21 เม.ย. 59
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 18 เม.ย. 59
ชี้แจงวิธีคำนวณยอดตกเบิกเพิ่ม 4% 25 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 23 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ 21 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 18 มี.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร 14 มี.ค. 59
ขอแจ้งขั้นตอนการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ 29 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเทคนิคและปฏิบัติการ 16 ก.พ. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 8 ก.พ. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 8 ก.พ. 59
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช 5 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา 1 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 14 ม.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน 21 ธ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 21 ธ.ค. 58
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการทางวินัย การขาดงาน และการสิ้นสุดจากการลาศึกษา/ฝึกอบรม 15 ธ.ค. 58
เลื่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้างานหอสมุดศิริราช สังกัด งานหอสมุดศิริราช สำนักงานคณบดี 4 พ.ย. 58
ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (STAFF CENTER) ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาขอรับบริการ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นเวลา 08.00 - 12.00 น. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 1 ต.ค. 58
สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 29 ก.ย. 58
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 28 ก.ย. 58
ปรับปรุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (กันยายน 2558) 17 ก.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช 3 ก.ย. 58
กำหนดการปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร ใน Website 17 ส.ค. 58
กำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 17 ส.ค. 58
ปรับปรุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (สิงหาคม 2558) 14 ส.ค. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 1 ประจำปี 2559 23 ก.ค. 58
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน ร่วมเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลชัยนารถนเรนทร ประจำปี 2558 14 ก.ค. 58
แจ้งความคืบหน้า การปรับเงินเดือนของบุคลากร 14 ก.ค. 58
แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร (Code of Conduct) 13 ก.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 29 พ.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 29 พ.ค. 58
ขอเชิญบุุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ปรับพอร์ตหุ้นเสริมทรัพย์รับปีมะแม (รับจำนวนจำกัด 40 คน) 26 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 21 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา 21 พ.ค. 58
แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล 18 พ.ค. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 6 พ.ค. 58
เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1 พ.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ 30 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน 30 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 29 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา 29 เม.ย. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2558 27 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาและบริหารสัญญา ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 17 เม.ย. 58
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ ปีงบประมาณ 2558 9 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดหาและบริหารสัญญา 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารพัสดุ 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ 26 มี.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัคเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 26 มี.ค. 58
ชี้แจงการนำวัฒนธรรมศิริราชมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 24 มี.ค. 58
ไฟล์คำนวณสูตรคะแนนประเมินฯ สายสนับสนุน ด้วยโปรแกรม Excel 5 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 3 ประจำปี 2558 25 ก.พ. 58
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินทักษะ/คุณลักษณะ โดยใช้วัฒนธรรมศิริราช 24 ก.พ. 58
ปรับปรุุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (กุมภาพันธ์ 2558) 23 ก.พ. 58
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี 2557 ผ่านระบบ Online 11 ก.พ. 58
เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 21 ม.ค. 58
แนวทางการยื่นแบบความประสงค์ขอใช้สิทธิบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับ ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ (Undo) 30 ธ.ค. 57
การพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558 24 ธ.ค. 57
การสมัครเข้าร่วมโครงการ Research Reward 1 ธ.ค. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 4 พ.ย. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นของมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 4 พ.ย. 57
ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหิดลทยากร 4 พ.ย. 57
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล และ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557 4 พ.ย. 57
ขยายเวลาดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 19 ก.ย. 57
แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 11 ก.ย. 57
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557 4 ก.ย. 57
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (UNDO) 1 ก.ย. 57
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท) 29 ส.ค. 57
ปรับปรุงค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปี 2558 29 ส.ค. 57
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2557 25 ส.ค. 57
แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศขยายเวลาถึง 15 กันยายน 2557) 1 ส.ค. 57
เปิดรับสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 3 ประจำปี 2557 2 ก.ค. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) 27 มิ.ย. 57
ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือแสดงเจตนา 16 พ.ค. 57
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย (Altruism) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2557 18 เม.ย. 57
ชี้แจงการได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) ปีงบประมาณ 2557 พร้อมเงินตกเบิก 24 มี.ค. 57
แบบประเมินลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคลากร ในตำแหน่งเลขานุการภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา 17 ม.ค. 57
การปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่ง 2557 25 ธ.ค. 56
การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 25 ธ.ค. 56
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 23 ธ.ค. 56
ขอชี้แจงการพิจารณารายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2556 12 ธ.ค. 56
ขยายเวลาการให้บริการห้องทำบัตรประจำตัวพนักงาน (Smart Card) 6 พ.ย. 56
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ประกอบการตัดสินใจ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และ ขอรับบำนาญ) 14 ต.ค. 56
Thank you Party Facilitator 4 ต.ค. 56
HR One Stop Service 9 7705 1 ต.ค. 56
บริเวณติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา 28 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 23 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2556 13 ส.ค. 56
แก้ไขค่าลดหย่อน 2557 5 ส.ค. 56
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล(เงินชดเชย) 15 ก.ค. 56
ขอแจ้งงดรับเอกสารการกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการออมสิน ธนาคารกรุงไทยชั่วคราว 11 ก.ค. 56
โครงการเงินกู้ เพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับบุคลากรของรัฐ ตามบันทึกข้อตกลงมหาวิทยาลัยมหิดล 27 พ.ค. 56
ขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือก แม่ดี บุคลากรเด่น ประจำหน่วยงาน 3 พ.ค. 56
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 พ.ค. 56
การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (คลื่นกระทบฝั่ง) 7 ก.พ. 56
ข้อเสนอแนะจาก พนักงาน(วิชาการ) ในหัวข้อ ปรับเงินคลื่นกระทบฝั่ง อันยาวไกล รอ 15 เดือน 5 ก.พ. 56
ศูนย์บริการสุขภาพบุคลากร STAFF CENTER 9 9977 15 ม.ค. 56
ประกาศรับสมัครกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ 2 7 ม.ค. 56
รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2556 2 ม.ค. 56
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีผังงานใหม่ในการให้บริการดังต่อไปนี้ 24 ธ.ค. 55
การยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2556 24 ธ.ค. 55
การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งเอกสารค่าตอบแทนค่าผลัด พร้อมตารางประจำปี 2555 24 ธ.ค. 55
ของดให้บริการทำบัตรประจำตัว (Smart Card) 20 ธ.ค. 55
รับฟรี! DVD งานศิริราช Happy Money 22 พ.ย. 55
เสนอผลงานดีเด่น ปี 2556 19 พ.ย. 55
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 16 ต.ค. 55
แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 24 ก.ย. 55
แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2555 1 ก.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2555 17 ส.ค. 55
ชี้แจงกรณีการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 28 พ.ค. 55
ชี้แจงรายละเอียดใบแสดงรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 28 พ.ค. 55
ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2554 28 เม.ย. 54