ศิริราช เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค

        ศ. นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  นำทีมบุคลากรศิริราชเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก (Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track) ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โดยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ในการสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่  24 ภายใต้แนวคิดหลัก “Growth Mindset for Better Healthcare System  ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี