แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sorting by : หัวข้อ/เรื่อง เรียงลำดับตาม วันที่เพิ่ม, วันที่แก้ไข ล่าสุด
  หัวข้อ/เรื่อง วันที่
กิจกรรมหน่วยงาน
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2562 7 พ.ค. 62
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง จาก ลูกจ้าง เป็น พศ. 15 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 9 ส.ค. 61
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2561 8 ส.ค. 61
การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ประจำปี 2561 2 พ.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมทำ "แบบสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับกลุ่มบุคลากรอายุงานน้อยกว่า 10 ปี" 23 เม.ย. 61
กิจกรรม "โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง" 16 พ.ย. 60
การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ (หลักสูตรที่ 1) สำหรับหัวหน้าฝ่าย/งาน/สำนักงาน 9 ต.ค. 60
โครงการ SIRIRAJ 3HP (High Performance High Potential High Professional) รุ่นที่ 1 18 ก.ย. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 2 22 ส.ค. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 3 22 ส.ค. 60
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 3 20 มิ.ย. 60
"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2560 28 เม.ย. 60
การอบรมหลักสูตร Supervisory Skill ครั้งที่ 1 27 เม.ย. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 27 เม.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสารกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 28 มี.ค. 60
การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 13 มี.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร เพื่อขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1 23 ก.พ. 60
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 2 21 ก.พ. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 25 ม.ค. 60
การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 10 ม.ค. 60
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการเสวนา "5 กลยุทธ์พิชิตภาษี" 7 ธ.ค. 59
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช รุ่นที่ 9 7 พ.ย. 59
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2560 31 ต.ค. 59
การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 1 18 ต.ค. 59
การอบรมหลักสูตร Leadership Styles Coaching and Climate 23 ก.ย. 59
งานมอบรางวัลภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2559 21 มิ.ย. 59
ผลการตัดสินภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี ๒๕๕๙ 13 มิ.ย. 59
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเสนอรายชื่อเป็น "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของมหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 59
ภาพบรรยากาศ การบริการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2558 9 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในกิจกรรม "เปิดโลกวัฒนธรรมผ่านชัตเตอร์" 25 ก.พ. 59
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 2 ก.พ. 59
พิธีมอบของขวัญปีใหม่ จากใจท่านคณบดี ประจำปี ๒๕๕๙ 28 ธ.ค. 58
กิจกรรม SIRIRAJ HAPPY MONEY 2015 27 พ.ย. 58
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 16 พ.ย. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธี และขั้นตอนในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช 16 พ.ย. 58
อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1 25 ส.ค. 58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (10 ส.ค. 58) 10 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 16 ก.ค. 58
ร่วมประเมินผลความพึงพอใจงาน "คณบดีพบประชาคมศิริราช" 30 มิ.ย. 58
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Transformative Engagement Workshop รุ่นที่ 1 30 มี.ค. 58
ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายชื่อบุคคลตัวอย่างที่แสดงพฤติกรรมวัฒนธรรมศิริราช 19 มี.ค. 58
ศึกษาดูงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (9 มี.ค. 58) 9 มี.ค. 58
สิ่งที่บุคลากรได้รับจากการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ มากที่สุด 3 อันดับแรก 27 ก.พ. 58
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ค. 57
สัมมนาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 18 มิ.ย. 57
แชร์ประสบการณ์การสอนงานพี่เลี้ยง Mentor Clinic 3 ครั้ง (Siriraj Coach Award) 12 มิ.ย. 57
ภาพกิจกรรมวันรับสมัครโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันพิสูจน์ความสามารถของโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันเข้าบ้านโครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 25 มี.ค. 57
สัปดาห์วัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2557 19 มี.ค. 57
ระดมสมอง Model อาจารย์-แพทย์ 27 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครศิริราชท้าลดหุ่นปี 2 15 พ.ย. 56
ขอเชิญร่วมงาน ศิริราช Happy Money 14 พ.ย. 56
การอบรมสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ รุ่นที่ 6 24 ต.ค. 56
ขอเชิญบุคลากร ส่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Story Telling) 17 ต.ค. 56
กิจกรรมงานวันศิริราชอาลัยรัก 4 ต.ค. 56
ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award) 6 ส.ค. 56
การปรับแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2/2556 และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปี 2557 26 ก.ค. 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบบประเมิน/PA) 19 ก.ค. 56
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน รุ่น 1 29 มี.ค. 56
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน รุ่น 2 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 รุ่น 1 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 รุ่น 2 29 มี.ค. 56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 2 29 มี.ค. 56
ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีความประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2555 โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร 11 มี.ค. 56
HR พบประชาคมชาวศิริราช 14 ก.พ. 56 1 ก.พ. 56
ประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิริราช 25 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการวัฒนธรรมศิริราช ในสัปดาห์วัฒนธรรมศิริราช 25 ม.ค. 56
ร่วมเสนอชื่อบุคคลตัวอย่างที่แสดงพฤติกรรมวัฒนธรรมศิริราช และสอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา/หน่วยงาน 24 ม.ค. 56
HR พบประชาคมชาวศิริราช 14 ก.ย. 55 (พร้อมเอกสารประกอบ) 11 ก.ย. 55
โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 21 10 ก.ย. 55
โครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 7 ส.ค. 55
Siriraj ท้าลดหุ่น สมัครประกวดประเภททีม 6 ส.ค. 55
พิธีเปิดโครงการ Siriraj ท้าลดหุ่น 6 ส.ค. 55
เทคนิคการเขียนหนังสือโต้ตอบ รุ่นที่ 3 30 ก.ค. 55
รับบัญชีรายชื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผล 2/2555 27 ก.ค. 55
การบรรยาย เรื่อง การวางแผนอัตรากำลัง 29 พ.ค. 55