ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)