สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

หน่วยวินัยและนิติการ
Regulation and Law Unit

หน่วยวินัยและนิติการ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-4198054,02-4198434,02-4199857,02-4141058,02-4141059,
02-4141060
โทรสาร: 02-4198054
E-mail: sisoprdt@mahidol.ac.th