ภาพกิจกรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

อ่านต่อ