ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี กรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ”

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี กรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ”

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA

ภาพกิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ
การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

การบรรยาย วิชา SIPN022 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 71 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

อ่านต่อ