ขอแสดงความยินดีกับนายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ ได้รับรางวัลเพชรกนก สาขายุติธรรม

อ่านต่อ