ข่าวสาร

ร่วม “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิริราช

อ่านต่อ

ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเอี่ยม (คุณแม่ศรีพูล อุดล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ถึงแก่กรรม)

อ่านต่อ

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมในชมรมผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน โดย สหสาขาวิชาชีพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

อ่านต่อ

Mahidol University Young Alumni Awards 2023

อ่านต่อ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสมาพันธ์ฯ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

พิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานฯ มายังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

อ่านต่อ

12 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น จริงหรือ?

อ่านต่อ