ขอแสดงความยินดีกับ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิริราช

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณรงค์ภณ ทุมวิภาต และบุคลากรของภาควิชา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุศิริราช