อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ประชุม

NON-Technical Skills : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาวะชุมชน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

Medical Conference : "What's New in Cachexia?" วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

อ่านต่อ

Pride Month : Party and Play (Drug Facilitated Sex) วันที่ 12 ก.ค. 66

อ่านต่อ

งานเสวนา “ศิริราชใส่ใจ...สูงวัย ดูแลตัวเอง” (Siriraj Self-care Day) วันที่ 5-6 ก.ค. 66

อ่านต่อ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน" ณ โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 66

อ่านต่อ

Facebook LIVE : Poison mushroom วันที่ 14 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

Facebook LIVE : Hematotoxic snake bite in Thailand วันที่ 7 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย วันที่ 10 พ.ค. 66

อ่านต่อ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย วันที่ 3 พ.ค. 66

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ" Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2023 (THLS-AP2023) (วันที่ 27-28 เมษายน 2566)

อ่านต่อ