อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ประชุม

การบรรยายพิเศษ "Medical Conference" หัวข้อ "กัญชา" (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 8 (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 7 (25 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (25 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 6 (18 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (29 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (8 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (1 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (24 พ.ย. 2564)

อ่านต่อ