อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ประชุม

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (29 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (8 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (1 ธ.ค. 2564)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (24 พ.ย. 2564)

อ่านต่อ

อบรม หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids) (2563)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องออฟฟิศซินโดรม (2562)

อ่านต่อ

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2019 (THLS-AP 2019) (2562)

อ่านต่อ

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2018 (THLS-AP 2018) (2561)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ (2561)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (2560)

อ่านต่อ