กิจกรรมภาควิชา

อำลาอาลัยบุคลากรของภาควิชา คุณไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ (24 มิ.ย. 65)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตามแนวทาง ICOPE ของอำเภอท่าวุ้ง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิติพร สิริทิพากร ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น (ด้านการวิจัย) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ Professor John Beard, Director of Departure of Aging, WHO สำหรับการเข้าเยี่ยมชมคลินิกและภาควิชาฯ

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) จ.นครปฐม

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ กับ พญ.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ (2564)

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (2563)

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4 (2563)

อ่านต่อ