แผ่นพับ

หมวดหมู่

แพ้ยา - ผลข้างเคียงแตกต่างกันไหม จัดการอย่างไรดี

โดย หน่วยแพ้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม

เอกสารนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง "การแพ้ยา" และ "ผลข้างเคียงจากยา" รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อแพ้ยา


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ