แผ่นพับ

หมวดหมู่

การบริหารร่างกายด้วยท่าบริหารแบบฤาษีดัดตน ท่าแก้เกียจ

โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ท่าแก้เกียจ เป็นท่าบริหารร่างกายที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ ซึ่งทำได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับทุกวัย 

thumbs_up.png

 สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่

เอกสารประกอบ