แผ่นพับ

หมวดหมู่

ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชื่อวอร์ฟาริน (Warfarin) 

โดย ฝ่ายเภสัชกรรม

รู้จักยาวอร์ฟาริน (Warfarin) ข้อบ่งใช้ที่สำคัญ ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยที่ต้องรับยา การเก็บรักษายา และข้อควรระวังต่าง ๆ


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ