แผ่นพับ

หมวดหมู่

คู่มือการให้อาหารทางสายยางทางจมูกที่บ้าน

โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

อุปกรณ์ในการให้อาหารทางสายยางจมูก ขั้นตอนในการให้อาหาร (1.การจัดท่าและเตรียมผู้ป่วยก่อนให้อาหารทางสาย
2.ทดสอบปริมาณอาหารค้างในกระเพาะอาหารและตำแหน่งของสายที่ถูกต้อง 3.การให้อาหารและยา) และข้อควรระวัง


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ