แผ่นพับ

หมวดหมู่

แพ้ยา - ผลข้างเคียงแตกต่างกันไหม จัดการอย่างไรดี
แพ้ยา - ผลข้างเคียงแตกต่างกันไหม จัดการอย่างไรดี
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการแพ้ยา
 • โดย หน่วยแพ้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม
ความรู้และการปฏิบัติตัวเมื่อตรวจพบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ความรู้และการปฏิบัติตัวเมื่อตรวจพบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ติดเชื้อดื้อยา หรือ ผู้สนใจ
 • โดย งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กับ สมุนไพรถั่งเช่า
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กับ สมุนไพรถั่งเช่า
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือ ผู้สนใจสมุนไพรถั่งเช่า
 • โดย หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
เอกสารให้ความรู้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค หรือ โนแอ็ก
เอกสารให้ความรู้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค หรือ โนแอ็ก
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่ไม่ออกฤทธิ์ต้านวิตามินเค หรือ โนแอ็ก
 • โดย ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือ มีนัดผ่าตัด ในโรงพยาบาลศิริราช
คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือ มีนัดผ่าตัด ในโรงพยาบาลศิริราช
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือ มีนัดผ่าตัด ในโรงพยาบาลศิริราช
 • โดย หน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล และ คณะทำงานดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา
ต้มยาอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
ต้มยาอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้มสมุนไพร
 • โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชื่อวอร์ฟาริน (Warfarin) 
ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชื่อวอร์ฟาริน (Warfarin) 
 • ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชื่อวอร์ฟาริน (Warfarin) 
 • โดย ฝ่ายเภสัชกรรม