แผ่นพับ

หมวดหมู่

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มักมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวทำให้เสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การออกกำลังกายแบบแอโรบิค การออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่น การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายเพิ่มการทรงตัว


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ